Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Zasady odpłatności za pobyt

Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Decyzja w sprawie opłaty za Dom Pomocy Społecznej wydawana jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Częstochowie.

Opłatę za pobyt ponoszą kolejno:

1) mieszkaniec domu – jednak nie więcej niż 70 proc. swojego dochodu,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi pod warunkiem, że:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, ma obowiązek ponoszenia odpłatności w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną do domu pomocy społecznej i ewentualnie zobowiązaną do alimentacji rodzinę. Dokumenty niezbędne do umieszczenia w DPS kompletuje Ośrodek Pomocy Społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby.

KOSZTY ŚREDNIEGO MIESIĘCZNEGO UTRZYMANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TUROWIE

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Turowie w 2024 r. wynosi:
5 947,44 zł 
(Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Turowie w 2024 roku)
 
 

Nasza placówka

Godziny otwarcia
poniedziałek: 700-1500 
wtorek: 700-1500 
środa: 700-1500 
czwartek: 700-1500 
piątek: 700-1500 

Inspektor Danych Osobowych

e-mail: iod@dpsturow.pl