Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Zakres świadczonych usług

Dom Pomocy Społecznej w Turowie świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej Dz.U. 2012 poz. 964).

Placówka dysponuje 57 miejscami.

Usługi bytowe
W zakresie usług bytowych zapewniamy:
1. miejsce zamieszkania,
2. całodzienne wyżywienie, w tym zlecone przez lekarza diety,
3. utrzymanie czystości w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych.

Usługi opiekuńcze
W zakresie usług opiekuńczych zapewniamy:
1. całodobową opiekę pielęgnacyjną i opiekuńczą,
2. niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, urzędowych,
3. pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rodziną oraz środowiskiem lokalnym,
4. możliwość korzystania z rehabilitacji ogólnousprawniającej.

Mieszkańcy objęci są opieką medyczną stacjonarnie przez lekarza rodzinnego z przychodni zdrowia – NZOZ Przychodnia Lekarska - B. Malina, ul. Żwirki i Wigury 36, 42-256 Olsztyn. Na konsultacje do lekarzy specjalistów mieszkańcy dowożeni są samochodami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych i w tym czasie pozostają pod opieką opiekunów. 

Usługi wspomagające
W zakresie usług wspomagających zapewniamy:
1. umożliwienie udziału w terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej,
2. podnoszenie sprawności i aktywizację, w tym możliwość udziału w imprezach kulturalnych na terenie placówki oraz poza nią,
3. pomoc i wsparcie psychologiczne,
4. umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych zgodnie z wyznaniem,
5. rozwój samorządności mieszkańców.

Nasza placówka

Godziny otwarcia
poniedziałek: 700-1500 
wtorek: 700-1500 
środa: 700-1500 
czwartek: 700-1500 
piątek: 700-1500 

Inspektor Danych Osobowych

e-mail: iod@dpsturow.pl